Not a member yet?
Subscribe Now!

2004 ID Camp NY Oct 10

Perfect Game USA Player Rating System
Alas, Kevin 2007MIFPort WashingtonNYWilliam & MaryWhite10
Buccellato, Stephen 20061BWhitestoneNY White18
Campbell, Drew 2005RHPHillsboroughNJ Red14
Canfarotta, Michael 20072BBaysideNY Red3
Chang, Wei 20062BFlushingNY White2
Dern, Marc 2006CValley StreamNY White12
Doepfner, Timothy 20073BBaysideNY Red7
Gerbino, Billy 2005LHPElmontNY White7
Gussaroff, Scott 2006RHPLloyd HarborNYFairfieldRed6
Mazzarella, Michael 2006CBristolRI Red20
Ornstein, Jake 2006OFNew YorkNYEmoryWhite8
Prosapio, Stephen 2008RHPNanuetNYMonmouthWhite21
Rawson, James 20061BWarrenNJ Red11
Stupski, Derek 20083BBinghamtonNYLIU BrooklynWhite11
Vasquez, Mike   **NY White3
Zaccherio, Chris 2006RHPManhassetNY Red10