Not a member yet?
Subscribe Now!
Oct 25, 2012 - Oct 29, 2012   Reds Midwest Scout Team
  75

Roger Dean Complex - Jupiter, FL
Matt Byars
C 3B, SS 6-2 180   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
Range
CB
SL
CH
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo
Sep 21, 2012 - Sep 24, 2012   Reds Midwest Scout Team
  75

Perfect Game Field at Veterans Memorial Stadium - Cedar Rapids, IA
Matt Byars
C 3B, SS 6-2 180   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
Range
CB
SL
CH
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo
Jul 06, 2012 - Jul 13, 2012   Pro Player Academy
  12

East Cobb Complex - Marietta, GA
Matt Byars
C 3B, SS 6-0 170   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
83
Range
80-83
CB
SL
CH
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo
Sep 30, 2011 - Oct 03, 2011   Pro Player Academy
  12

Perfect Game Field at Veterans Memorial Stadium - Cedar Rapids, IA
Matt Byars
C 3B, SS 6-0 170   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
Range
CB
SL
CH
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo
Jul 09, 2011 - Jul 15, 2011   Pro Player Academy
  12

East Cobb Complex - Marietta, GA
Matt Byars
C 3B, SS 6-0 170   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
82
Range
78-82
CB
67
SL
67
CH
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo
Sep 17, 2010 - Sep 20, 2010   PG Wisconsin Gold
  16

Perfect Game Field at Veterans Memorial Stadium - Cedar Rapids, IA
Matt Byars
C 3B, SS 6-1 150   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
Range
CB
SL
CH
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo
Aug 21, 2010 - Oct 10, 2010   Purple
  1

Various Ballparks- WI - -, WI
Matt Byars
C 3B, SS 6-1 150   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
Range
CB
SL
CH
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo
Sep 25, 2009 - Sep 28, 2009   Midwest Blazers
  1

Perfect Game Field at Veterans Memorial Stadium - Cedar Rapids, IA
Matt Byars
C 3B, SS 5-11 140   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
Range
CB
SL
CH
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo
Aug 23, 2008 - Oct 12, 2008   Columbia Blue
  12

Various Ballparks- WI - -, WI
Matt Byars
C 3B, SS 5-8 132   R/R

60yd
40
OF
IF
1B
C
Pop
FB
Range
CB
SL
CH
Split
Knuckle
10yd
30yd
Exit Velo